Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )

Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )

1939 Lượt xem

Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )

XemTải xuốngPhần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu      Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên tắc nào quan trọng nhất? A)   Hạch toán chuyển