Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình windows với MFC

Lập trình windows với MFC

2062 Lượt xem

Lập trình windows với MFC

XemTải xuốngGiáo trình có các nội dung như sau: một số khái niệm lập trình trong môi trường windows. Làm quen với thư viện MFC của Microsoft. Các lớp giao diện đồ họa của MFC. Lớp CWnd. Sử lý message. Ứng dụng công cụ GDI,…