Trang chủ » Lập trình » Lập trình ứng dụng với .Net, Access

Lập trình ứng dụng với .Net, Access

2252 Lượt xem

Giúp học viên biết cách tạo ra tập tin dữ liệu MDB bằng ứng dụng MS Access (thông qua một ứng dụng đơn giản là Quản lý việc học tập của các sinh viên)
Trong tập tin dữ liệu đã tạo, tiếp tục tạo ra các bảng, các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu và biết cách sử dụng các câu lệnh truy vấn để thao tác các dữ liệu 

lap-trinh-ung-dung-quan-ly-voi-access

down