Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình PLC S7 – 300 điều khiển cho thang máy nhà 5 tầng

Lập trình PLC S7 – 300 điều khiển cho thang máy nhà 5 tầng

3214 Lượt xem

Lập trình PLC S7 – 300 điều khiển cho thang máy nhà 5 tầng

XemTải xuống LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THANG MÁY
1.1. Mô tả chung về thang máy
1.1.1. Phân loại theo chức năng
1.1.2. Phân loại theo tốc độ dịch chuyển
1.1.3. Phân loại theo tải trọng
1.2. Yêu cầu của thang máy
1.3. Cấu trúc chung của thang máy
1.4. Cơ khí của thang máy
1.5. Thiết bị điện trong thang máy
CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN TRONG THANG MÁY
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PLC
Mạch động lực
Mạch điều khiển
Mạch tín hiệu
Mạch chiếu sáng
Mạch an toàn
Thống kê đầu vào ra cho trạm PLC
Sơ đồ mạch điều khiển
CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH PLC S7-300 ĐIỀU KHIỂN
CHO THANG MÁY NHÀ 5 TẦNG
Lưu đồ thuật toán điều khiển
Khai báo cấu hình trạm PLC S7 – 300
Chương trình điều khiển bằng ngôn ngữ LAD
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO