Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » LẬP TRÌNH JAVA – LẬP TRÌNH CLIENT/SERVER

LẬP TRÌNH JAVA – LẬP TRÌNH CLIENT/SERVER

1683 Lượt xem

LẬP TRÌNH JAVA – LẬP TRÌNH CLIENT/SERVER

XemTải xuốngLẬP TRÌNH JAVA – LẬP TRÌNH CLIENT/SERVER Giao tiếp trên Internet Dịch vụ Server và khái niệm cổng Giao tiếp Client/Server và Socket Các lớp cần thiết của gói thư viện java.net Sử dụng TCP Socket Xây dựng chương trình ở Client Xây dựng chương trình ở Server