Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình Java cơ bản : OOP trong Java

Lập trình Java cơ bản : OOP trong Java

1635 Lượt xem

Lập trình Java cơ bản : OOP trong Java

XemTải xuốngLập trình hướng đối tượng-OOP • Lớp và đối tượng • Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) • Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu • Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp