Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình căn bản

Lập trình căn bản

1529 Lượt xem

Lập trình căn bản

XemTải xuốngMục tiêu môn học Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình trên máy tính. Cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản về lập trình cho các môn học sau.