Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao

Lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao

1644 Lượt xem

Lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao

XemTải xuốngChương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm lập trình.