Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập trình ASIC

Lập trình ASIC

2188 Lượt xem

Lập trình ASIC

Xem Tải xuống Tài liệu giới thiệu khái quát về các loại ASIC lập trình được đặc biệt là PLD từ cấu trúc vùng nhớ, phân chia cell, cách hoạt động … thông qua tài liệu này các bạn sẽ hiểu được hoạt động của PLD và tối ưu thiết kế của các bạn