Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lắp đặt, cấu hình modem và kết nối megavnn

Lắp đặt, cấu hình modem và kết nối megavnn

1667 Lượt xem

Lắp đặt, cấu hình modem và kết nối megavnn

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Module 3: LẮP ĐẶT, CẤU HÌNH MODEM
VÀ KẾT NỐI MEGAVNN
I. Các tiêu chí xác định chủng loại Modem ADSL biên dịch: .3
II. Các yêu cầu chung vềkỹthuật : .4
1. Yêu cầu thiết bị đối với khách hàng khi lắp đặt .4
2. Một sốlưu ý khi lắp đặt: .5
3. Bảng tra cứu thông tin mặc định của một sốModem ADSL thông dụng .6
III. Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình Modem D-Link .11
1 Mô tảsản phẩm:. 11
1.1 Mặt trước của sản phẩm . 11
1.2 Mặt sau của sản phẩm: . 12
2. Lắt đặt và kết nối cho Modem: . 12
2.1 Lắp đặt, kết nối Modem D-Link cho một máy tính: . 12
2.2 Lắp đặt, kết nối Modem cho nhiều máy tính (mạng LAN):. 13
3 Cấu hình Modem D-Link:. 14
3.1 Cài đặt Modem ADSL D-Link vào máy tính . 14
3.2 Kết nối vào giao diện điều khiển của Modem . 14
4 Cấu hình Modem D-Link. 16
IV. Hướng dẫn cấu hình một sốModem thông dụng khác.26
1. Modem BLUECOM. 27
1.1 Cấu hình . 27
1.2 Reset (Khởi tạo lại các thông sốmặc định của nhà sản xuất). 29
1.3 Chẩn đoán . 30
2. Modem Router ZYXEL . 32
2. 1 Mô tảloại Modem Router ZYXEL: . 32
2.2 Lắp đặt Modem Router ZYXEL:. 32
2.3 Cấu hình Modem Router ZYXEL: . 33
3. Aztech Ethernet & USB Router DSL305EU/305E . 35
3.1 Cài đặt Modem Aztech Ethernet&USB Router DSL305EU/305E . 35
3.2 Cấu hình cho Aztech Router DSL305EU/305E. 35
4. Router Speed Touch 530 Multi-Gateways ADSL . 42
4.1 Mô tảloại Router SpeedTouch 530 Multi-Gateways ADSL:. 42
4.2 Lắp đặt Router SpeedTouch 530 Multi-Gateways ADSL: . 42
4.3 Cấu hình Router SpeedTouch 530 Multi-Gateways ADSL:. 42
5. Modem ADSL Planet ởchế độRouter . 42
5.1 Mô tảloại Modem ADSL Planet ởchế độrouter: . 42
5.2 Cài đặt WAN . 42
5.3 Cài đặt Lan. 42
Module 3: Lắp đặt, Cấu hình Modem và kết nối MegaVNN
6. Modem ADSL Router Huawei . 42
6.1 Mô tảloại Modem ADSL router Huawei:. 42
6. 2 Cấu hình Modem ADSL router Huawei:. 42
7. Modem Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant . 42
7. 1 Mô tảloại Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant . 42
7.2 Lắp đặt Router Zoom X3/X4 . 42
7.3 Cấu hình Router Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant:. 42
8. Modem Router ADSL Billion. 42
8.1 Mô tảloại Modem ADSL Billion. 42
8.2 Lắp đặt Modem Router ADSL Billion . 42
8.3 Cấu hình Modem Router ADSL Billion: . 42
9. Modem ADSL Micronet . 42
9.1 Mô tảloại Modem ADSL Micronet. 42
9.2 Lắp đặt Modem Router ADSL Micronet: . 42
9.3 Cấu hình Modem Router ADSL Micronet: . 42
10. Modem Router ADSL Postef. 42
10.1 Mô tảloại Modem router ADSL Postef . 42
10.2 Lắp đặt Modem Router ADSL Postef. 42
10.3 Cấu hình Modem Router ADSL Postef: . 42
11. Modem Router ADSL Protlink. 42
11.1 Mô tảloại Modem router ADSL Prolink . 42
11.2 Lắp đặt và cấu hình Modem Router ADSLProlink . 42
11. 3 Cấu hình Modem Router ADSL Prolink: . 42
12. Modem Router ADSL Smartlink. 42
12.1 Mô tảloại Modem router ADSL Smartlink . 42
12.2 Lắp đặt Modem Router ADSL Smartlink . 42
12.3 Cấu hình Modem Router ADSL Prolink: . 42
13. Modem ADSL Tp-Link . 42
13.1 Mô tảsản phẩm . 42
13.2 Lắp đặt và kết nối cho Modem . 42
13.3 Các thông sốmặc định của nhà sản xuất. 42
13.4 Cấu hình cho Modem . 42
14. Modem ADSL LINKSYS. 42
14.1 Cấu hình Modem . 42
14.2 Reset (Khởi tạo lại các thông sốmặc định của nhà sản xuất). 42
14.3 Chẩn đoán . 42
15. Modem ADSL SIEMENS . 42
15.1 Cấu hình . 42
15.2. Xoá cấu hình cũ. 42
15.3 Reset . 42
15.4. LAN ip address . 42
15.5 Thay đổi mật khẩu Admin của Modem. 42
15.6 Chẩn đoán . 42
16. Modem CNET Wireless CAR-854 . 42
16.1. Mô tảthiết bị:. 42
16.2 Cấu hình thiết bị: . 42

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị