Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kỹ thuật mạch điện tử số

Kỹ thuật mạch điện tử số

1515 Lượt xem

Kỹ thuật mạch điện tử số

Xem Tải xuống Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điện tử số 1. Tóm tắt đại số Bool. 2. Các mạch logic cơ bản. 3. Các phương pháp biểu diễn biến và hàm logic. 4. Tối thiểu hóa hàm logic. 5. Các phương pháp thực hiện hàm logic. Chương 2: Các mạch tổ hợp. 1. Khái niệm 2. Mạch mã hóa và giải mã. 3. Mạch chọn kênh và tách kênh. 4. Mạch số học. Chương 3: Các mạch dãy. 1. Khái niệm 2. Các phần tử nhớ cơ bản. 3. Các mạch đếm và chia tần. 4. Các thanh ghi và bộ nhớ.