Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kỹ thuật lập trình COM/DCOM với VB

Kỹ thuật lập trình COM/DCOM với VB

1722 Lượt xem

Kỹ thuật lập trình COM/DCOM với VB

XemTải xuống1. Giới thiệu mô hình lập trình ứng dụng 2. Giới thiệu sơ lược về COM 3. Các kiến trúc của COM/ DCOM