Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kỹ năng làm việc ở công ty nước ngoài

Kỹ năng làm việc ở công ty nước ngoài

84 Lượt xemBạn sẽ học được gì

Khóa học sẽ giúp bạn:

  • Hiểu rõ hơn về môi trường làm việc tại các công ty, tập đoàn nước ngoài.
  • Hiểu rõ các kỹ năng đòi hỏi từ nhà tuyển dụng là công ty, tập đoàn nước ngoài.
  • Phương thức hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cũng như phát triển bản thân trong các công ty, tập đoàn nước ngoài.