Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Kế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

1617 Lượt xem

Kế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

XemTải xuống
Thương mại là khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ…