Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠCH IN

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠCH IN

1477 Lượt xem

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ MẠCH IN

Xem Tải xuống Cách sử dụng phần mềm Protel DXP 2004 để thực hiện các công việc sau: Thiết kế mạch in Mạch nguyên lý (schematic) Mạch in (PCB-Printed Circuit Board) Xây dựng thư viện mở rộng