Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hướng dẫn sử dụng kit thực hành lập trình vi điều khiển AT89S52

Hướng dẫn sử dụng kit thực hành lập trình vi điều khiển AT89S52

1676 Lượt xem

Hướng dẫn sử dụng kit thực hành lập trình vi điều khiển AT89S52

Xem Tải xuống A-Các khối chức năng B-Các ví dụ đi kèm: module led 7 đoạn , LCD, …. C-Các sơ đồ nguyên lý của mạch