Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hướng dẫn sử dụng Internet

Hướng dẫn sử dụng Internet

1623 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Lời nói đầu 
Chương I. Internet và các dịch vụ 
Chương II. Thông tin về đăng ký, hỗ trợ Internet 
Chương III: Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet
 
Chương IV. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet 
Chương V: Hướng dẫn sử dụng thư điện tử (E-mail) 
Chương VI. Các câu hỏi thường gặp 
Phụ Lục A. Qui trình thiết lập Multilink PPP cho máy tính kết nối Internet 
Phụ lục B. các từ khoá cơ bản của Internet 
Phụ lục C. Một số trang WEB thông dụng

Theo Edu.vn