Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000

Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000

1461 Lượt xem

Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000

Xem Tải xuống Nhờ có máy tính mà tốc độ thiết kế và tính toán kết cấu xây dựng tăng rất nhanh. Trong những năm gần đây xuất hiện nhiều chương trình tính toán kết cấu dựa trên phương pháp số, đặc biệt là phương pháp phần tử hữu hạn đã giúp cho việc giải quyết các bài toán kết cấu trở nên chínhxác hơn, nhanh chóng hơn..