Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

5454 Lượt xem

Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

XemTải xuốngHiện nay ở nước ta có một số tài liệu viết và dịch về Toán rời rạc dưới dạng lý thuyết, còn tại liệu về Bài tập toán rời rạc hầu như rất ít ( nếu không muốn chưa nói…