Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

1564 Lượt xem

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

XemTải xuốngNêu những nội dung chủ yếu để giúp người đọc hình dung một cách tổng quát bản chiến lược. Phân tích môi trường bên trong – Phân tích tình hình bán hàng – Phân tích tình hình sức khoẻ thương hiệu – Phân tích diễn biến thị phần – Nhìn lại các chương trình đã thực hiện