Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

1447 Lượt xem

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Xem Tải xuống Trước khi đưa một tín hiệu thông tin điện vào một sợi quang , tín hiệu điện đó phải được biến đổi thành sóng ánh sáng (có bước sóng 850 , 1310 hoặc 1550 nm). Công việc này do các thiết bị điện tử thực hiện tại đầu phát.Tại đầu thu , tín hiệu quang phải được biến đổi trở về tín hiệu điện khả dụng. Khi đó chi phí của thiết bị điện tử biến đổi tín hiệu cần được xem xét trong tất cả các ứng dụng