Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1468 Lượt xem

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

XemTải xuốngGồm 6 chương:  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán  Chương 2: Cơ sở dữ liệu  Chương 3: Các chu trình kế toán  Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán .