Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống kế toán trách nhiệm

Hệ thống kế toán trách nhiệm

1611 Lượt xem

Hệ thống kế toán trách nhiệm

XemTải xuốngMục tiêu học tập   – Hiểu biết về các hệ thống trách nhiệm trong doanh nghiệp – Nắm được các kỹ thuật đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm trong doanh