Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

1454 Lượt xem

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

XemTải xuốngNhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông..