Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ thống AM FM

Hệ thống AM FM

1521 Lượt xem

Hệ thống AM FM

Xem Tải xuống Rất nhiều nguồn thông tin tạo ra tín hiệu tương tự Hệ thống AM ( Amplitude Modulation) •  Khái niệm – Công thức, chi tiết điều chế, dạng sóng, dải tần số •  Phân loại •  Ứng dụng: – Truyền dữ liệu AM, phát quảng bá AM