Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Hệ quản trị và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Hệ quản trị và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

2355 Lượt xem

Hệ quản trị và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

XemTải xuốngHệ quản trị và cơ sở dữ liệu hướng đối tượng giới thiệu về OODM, OODBMS, các chuẩn và mô hình hóa.