Trang chủ » Quản trị mạng » Giáo trình+CD lắp ráp và cài đặt mạng nhất nghệ

Giáo trình+CD lắp ráp và cài đặt mạng nhất nghệ

3090 Lượt xem

PHẦN1:Ebook


LAB 01 – BÀI TỔNG QUAN MÁY TÍNH
LAB 02 – BÀI TỔNG QUAN MÁY TÍNH
LAB 03 – BÀI BIOS SETUP
LAB 04 – BÀI CHIA ĐĨA
LAB 05 – BÀI SETUP WINDOWS
LAB 06 – BÀI CÀI DRIVERS & ỨNG DỤNG
LAB 07 – BÀI NORTON GHOST
LAB 08- BÀI TCP/IP
LAB 09 – BÀI LOCAL USER & LOCAL GROUP
LAB 10 – BÀI SHARE
LAB 11 – BÀI CẤU HÌNH MAIL BROWSER
LAB 12 – BÀI TCP/IP MỞ RỘNG
LAB 13 – BÀI CẤU HÌNH ROUTER ADSL VÀ WIRELESS
LAB 14 – BÀI CẤU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG VIRUS
LAB 15 – BÀI WORDPRESS

PHẦN II:CD

giao-trinh-lap-rap-cai-dat-mang-nhat-nghe

down