Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

1473 Lượt xem

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

Xem Tải xuống đây là giáo trình về vật lý kiến trúc, ở tài liệu này giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúc công trình, chất lượng công…