Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Truyền dữ liệu – Mã hóa và điều chế

Giáo trình Truyền dữ liệu – Mã hóa và điều chế

1862 Lượt xem

Giáo trình Truyền dữ liệu – Mã hóa và điều chế

Xem Tải xuống Điều chếxung ( Pulse modulation)
Đây là phương pháp dùng tín hiệu hạtần điều chếsóng mang là tín hiệu xung (có tần sốcao hơn), còn gọi là phương pháp lấy mẫu tín hiệu hạtần. Mặc dùcác tín hiệu tương tự được lấy mẫu bởi các giá trịrời rạc, nhưng các mẫu này có thểcó bất cứgiá trịnào trong khoảng biến đổi của tín hiệu hạtần nên hệthống truyền tín hiệu này là hệthống truyền tương tựchứkhông phải hệthống truyền số.