Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình trắc địa

Giáo trình trắc địa

1478 Lượt xem

Giáo trình trắc địa

Xem Tải xuống Giáo trình Trắc địa là tài liệu phục vụ cho việc dạy và học môn trắc địa cho các khoa xây dựng.  Nội dung giáo trình gồm 4 phần: Kiến thức chung về trắc địa, Đo các yếu tố cơ bản, Bản đồ và mặt cắt…