Trang chủ » Giáo trình tổng hợp (page 140)

Giáo trình tổng hợp

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN —————- I. Tổng quan  1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ: TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu ... Xem thêm »

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006)   STT SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI GHÚ CẤP I CẤP II       LOẠI 1: TÀI ... Xem thêm »