Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

2219 Lượt xem

Giáo trình Toán Rời Rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

XemTải xuốngTài liệu “Toán rời rạc” được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy giáo trình cơ sở toán rời rạc của các tác giả trong nhiều năm tại khoa công nghệ thông tin và khoa…