Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Toán giải tích A4 (phương trình Vi phân )-DH KHTN TP HCM

Giáo trình Toán giải tích A4 (phương trình Vi phân )-DH KHTN TP HCM

2039 Lượt xem

Giáo trình Toán giải tích A4 (phương trình Vi phân )-DH KHTN TP HCM

XemTải xuống Phương trình không thuần nhất (1) đang xét nhưsau
y"+ p(x) y' + q(x)y = f(x)
Đối với một sốdạng đặc biệt của hàm sốf, người ta có thể đoán được dạng của hàm sốy đểy thỏa
phương trình (1). Chẳng hạn khi f(x) = x2thì ta đoán y = Ax2+ Bx + C có thểlà một nghiệm đặc biệt
của phương trình (1), sau đó ta phải xác định các hệsốA, B, C đểy thật sựlà nghiệm. Phương pháp
này gọi là phương pháp xác định hệsố(còn gọi là phương pháp hệsốbất định), phương pháp này
không tổng quát bằng phương pháp biến thiên hệsốnhưng trong một sốphương trình thì phương
pháp xác định hệsốdễtìm nghiệm hơn.