Trang chủ » Quản trị mạng » Giáo trình thực hành quản trị mạng

Giáo trình thực hành quản trị mạng

3554 Lượt xem

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Vấn đề ứng dụng hệ thống Mạng thông tin ngày càng được đẩy mạnh. Nhà quản lý mong muốn Quản trị viên mạng thông tin phải nắm được hầu hết các công nghệ mạng để nhanh chóng triển khai, ứng dụng những công nghệ mạng tiên tiến vào phục vụ điều hành sản xuất cũng như lập kế hoạch xây dựng và bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp tránh khỏi mọi nguy cơ tấn công.giáo trình này sẽ hỗ trợ cho mọi người hiểu hơn về quản trị mạng

giao-trinh-quan-tri-mang

giao-trinh-thuc-hanh-quan-tri-mang

down