Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình thực hành hóa học vô cơ

Giáo trình thực hành hóa học vô cơ

3989 Lượt xem

Giáo trình thực hành hóa học vô cơ

Xem Tải xuống Giáo trình thực tập hóa vô cơ dùng cho sinh viên ngành hóa. Đây là một phần quan trọng của toàn bộ giáo trình hóa vô cơ nói riêng và các giáo trình hóa học nói chung. Trong hóa học, thực nghiệm là một bộ phận rất quan trọng vì bản thân hóa học là một ngành khoa học có mối quan hệ lý thuyết – thực nghiệm chặt chẽ.