Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

Giáo trình Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

1584 Lượt xem

Giáo trình Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

XemTải xuống 

 
 

Mục lục
CHƯƠNG 1.3
KHÁI NIỆM CHUNG VỀHỆTHỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.3
1.1. Giới thiệu thư điện tử.3
1.1.1 – Thư điện tửlàgì?.3
1.1.2. Lợi ích của thư điện tử.4
1.2. Giới thiệu vềhệthống DNS và cấu trúc của địa chỉthư điện tử.4
1.2.1. Giới thiệu vềhệthống DNS.4
1.2.2 – Hoạt động của DNS.6
1.2.3 – Cấu trúc của thư điện tử.7
1.3. Kiến trúc và hoạt động của hệthống thư điện tử.9
1.3.1.Giới thiệu vềgiao thức SMTP.13
1.3.2. Giới thiệu vềgiao thức POP vàIMAP.18
Tómtắt chương 1.21
CHƯƠNG 2.22
GIỚI THIỆU VỀMAIL CLIENT.22
2.1. Các tính năng cơbản của một mail client.22
2.2 – Các tính năng nâng cao của mail client.22
2.2.1. Giới thiệu quản lý địa chỉ.22
2.2.2.Giới thiêu lọc thư.22
2.2.3.Giới thiệu chứng thực điện tử.22
2.3. Giới thiệu sửdụng phần mền mail client.23
2.3.1.Cài đặt chương trình Outlook Express.23
2.3.2.Sửdụng phần mềm Outlook Express.25
2.3.3.Cài đặt Netscape Mail.31
2.3.4.Hướng dẫn sửdụng Netscape Mail.33
2.3.5.Sửdụng webmail.37
2.3.6.Mail Filter.41
2.3.6.1.Sửdụng Mail Filter trong Netscape Mail.41
2.3.6.2 Sửdụng Mail Filter trong Outlook.43
2.3.7.Sửdụng chứng thực điện tửtrong Outlook.44
2.4 – Giới thiệu một sốmail client.47
2.4.1 Pine.47
2.4.2 Eudora.48
2.4.3 SPRYMail.48
2.4.4 GroupWise.49
2.5 – Một sốnguyên tắc đảm bảo an toàn khi sửdụng thư điện tử.49
Tómtắt chương 2.53
CHƯƠNG 3.54
QUẢN TRỊHỆTHỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.54
3.1 – Khái niệm quản trịhệthống thư điện tử.54
3.1.1 – Mục đích của việc quản trịhệthống thư điện tử.54
3.1.2 – Các công việc cần thiết đểquản trịhệthống thư điện tử.54
3.2- Một sốtính năng cơbản đểquản trịvà thiết lập hệthống thư điện tử.55
3.2.1.Mô hình hoạt động của hệthống thư điện tử.55
3.2.2- Giới thiệu vềthủtục LDAP.58
3.2.3- Các giải pháp an toàn cho hệthống thư điện tử.61
3.2.4- Quản trịmáy chủthư điện tửtừxa.63
3.2.5- Khái niệm vềmailing list.64
3.2.6– Domain gateway.65
Tómtắt chương 3.69
CHƯƠNG 4.70
QUẢN TRỊHỆTHỐNG MDAEMON.70
4.1.Các tính năng cơbản của MDaemon.70
4.1.1.Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho hệthốngMDaemon.70
4.1.2.Cấu hình domain chính cho hệthống (Primary Domain Configuration).74
4.1.3.Sửdụng MDaemon đểquản lý nhiều Domain (Secondary domains).91
4.1.4.Sửdụng Account Editor đểtạo và sửa account.94
4.1.5.Quản lý và sửa MDaemon Account.111
4.1.6.Tạo địa chỉbí danh.121
4.1.7.Cấu hình thiết lập ghi log của hệthống.123
4.1.8.Sao lưu, phục hồi hoạt động của hệthống.125
4.2.Các tính năng nâng cao của MDaemon.126
4.2.1.Quản lý từxa bằng Webadmin và Mdconfig.126
4.2.2.Thiết lập và sửdụng WorldClient Server.131
4.2.3.Sửdụng thủtục LDAP.136
4.2.4.Tạo mail queues, và thiết lập và sửdụng Shared/Public IMAP folder.139
4.2.5.Các giải pháp an toàn cho mail server – Lọc thưvà chống virus thư điện tử.146
4.2.6.Chuyển đổi header cho thư điện tử.177
4.2.7.Giải pháp truy vấn DNS và lưu giữ địa chỉIP cần truy vấn.179
4.2.8.Thiết lập truy nhập thoại lấy thưvà lịch quay thoại.182
4.2.9.Lấy thưsửdụng DomainPOP.189
4.2.10.Thiết lập thứtự ưu tiên.196
4.2.11.Tạo nhómsửdụng thư(mailling list).198
4.2.12.Thiết lập và cấu hình mail Gateway.212
4.2.13.Queue và các quản lý thống kê vềhệthống thưcủa MDaemon.224
Tómtắt chương 4.227
CHƯƠNG 5.228
MỘT SỐLỖI THƯỜNG GẶP VỚI THƯ ĐIỆN TỬ.228
5.1.Một sốmãlỗi của thư điện tửvà cách giải quyết.228
5.2.Lỗi tại phía mail server.229
5.2.1.Mất kết nối.229
5.2.2.Lỗi mất tên miền trên DNS.230
5.2.3.Lỗi do mởopen relay.230
5.2.4.Mất reverse lookup (pointer).230
5.3.Lỗi phía người dùng.231
5.3.1.Thiết lập sai địa chỉsmpt, pop, imap server,account namevà password.231
5.3.2.Đầy hộp thư.231
5.3.3.Gửi thưmàkhông điền người gửi hoặc điền sai.231
5.3.4.Do virus.231
BÀI TẬP.232