Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Thiết kế mạng không dây

Giáo trình Thiết kế mạng không dây

2768 Lượt xem

Giáo trình Thiết kế mạng không dây

Xem chương 1Tải xuống MỤC LỤC
I. Tổng quan . 2
II. Mục tiêu . 2
III. Các giải pháp mạng LAN không dây . 2
1. Những nhu cầu mạng không dây doanh nghiệp . 2
2. Các chuẩn 802.11 . 5
a. Chuẩn 802.11b (Chuẩn B) : . 6
b. Chuẩn 802.11a (Chuẩn A) : . 6
c. Chuẩn 802.11g (Chuẩn G) : . 7
d. Chuẩn 802.11n (Chuẩn N) : . 7
3. Giải pháp không dây của Cisco. 7
a. Access Point . 8
b. Workgroup bridge . 8
c. Bridge . 9
IV. Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp . 9
1. Các vấn đề trong thiết kế mạng WLAN doanh nghiệp . 10
2. VLANs . 15
4. Địa chỉ IP . 16
5. Các vấn đề về bảo mật . 16
6. Vấn đề tính khả dụng của WLAN . 16
7. Tính di động (Mobility) . 17
8. Vấn đề IP Multicast . 18
9. QoS . 18
V. Giải pháp mở rộng bảo mật cho WLAN . 19
1. WLAN LAN extension: Extensible Authentication Protocol . 19
2. WLAN LAN extension: IP Security . 20
3. WLAN static WEP . 21
VI. Các mô hình mạng . 27
1. Thiết kế mô hình mạng WLAN cho văn phòng nhỏ . 27
2. Thiết kế mô hình mạng WLAN cho doanh nghiệp . 28
3. Mô hình thiêt kế mạng WLAN Remote-Access và Telecommuter . 29