Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Tâm lý quản trị

Giáo trình Tâm lý quản trị

1476 Lượt xem

Giáo trình Tâm lý quản trị

XemTải xuống Giao tiếp hỗ trợ được nhà quản trị sử dụng trong nhiều hoạt động như xử lý khiếu nại của khách hàng, chuyển các thông tin phê bình lên cấp cao hơn, xử lý các khiếu nại giữa các bộphận, thương lượng cho một vị trí nào đó v.v. Tuy nhiên nó được nhà quản trị sử dụng nhiều nhất đểhuấn luyện và tư vấn cho nhân viên trong các tình huống cần tưởng thưởng cho các kết quả tốt và khắc phục các vấn đề về hành vi hoặc thái độ.