Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Sức khỏe môi trường

Giáo trình Sức khỏe môi trường

2352 Lượt xem

Giáo trình Sức khỏe môi trường

Xem Tải xuống Giáo trình phù hợp cho các bạn đang học cử nhân y  tế cộng đồng năm 2 và năm 3 và những bạn đang quan tâm đến đề tài môi trường
Giáo trình gồm các phần như sau: Nhâp môn sức khỏe môi trường Quản lý nguy cơ môi trường Cơ sở sinh thái học của sức khỏe và bệnh tật An toàn môi trường Kiểm soát vét tơ truyền bệnh Quản lý sức khỏe môi trường …