Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse

Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse

1999 Lượt xem

Giáo trình Sử dụng phần mềm Eclipse

Xem Tải xuống Lomboz là một plug-in khá hay giúp bạn phát triển ứng dụng web trên Eclipse khá dễdàng và tiện lợi. Cái hay của Lomboz là nó hỗtrợnhiếu loại server, từtomcat, Websphere, WebLogic, JBoss, Oracle 9iAS đến cảJRun, JonAS, Resin. Và quan trọng hơn cả là nó miễn phí nhưEclipse.
Bạn có thểdownload Lomboz và Tomcat tại các trang web :
• Lomboz từ www.objectlearn.com(chú ý download đúng phiên bản Lomboz tương ứng với phiên
bản Eclipse của bạn)
• Tomcat từ jakarta.apache.org/tomcat.