Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Giáo trình QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

4431 Lượt xem

Giáo trình QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

XemTải xuốngGồm 5 chương:  Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu  Chương 2: Xây dựng thương hiệu  Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu  Chương 4: Bảo hộ thương hiệu  Chương 5: Quản lý thương …