Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình quản trị nguồn nhân lực đại cương

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực đại cương

1466 Lượt xem

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực đại cương

XemTải xuốngNhắc lại được khái niệm Quản trị nguồn nhân lực, các chức năng của Quản trị NNL và vai trò của Phòng nhân sự. Nêu được tiến trình phân tích công việc. Nêu được các bước của quy trình hoạch định nguồn nhân lực. Nêu được các bước của tuyển mộ, tuyển chọn nguồn nhân lực. Nêu được tiến trình đào tạo. Nêu được tiến trình đánh giá thành tích công tác. Nêu được các hình thức trả công lao động.