Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 – Sử dụng Group Policy

Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 – Sử dụng Group Policy

2121 Lượt xem

Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 – Sử dụng Group Policy

XemTải xuống Tìm hiểu về Publish Software
+Khi bạn sửdụng tính năng Publish Software, các ứng dụng không được xuất
hiện trên Desktop, Start Menu, cũng nhưkhông được đăng ký trong Registry
của máy tính.
+ Ứng dụng được Publish sẽxuất hiện trong các container của Active Directory.
Nếu muốn sửdụng các ứng dụng được công bố(Publish) này bạn phải sử
dụng đến Add/Remove Programs của máy tính