Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » GIáo trình Quản trị mạng Linux

GIáo trình Quản trị mạng Linux

1603 Lượt xem

GIáo trình Quản trị mạng Linux

XemTải xuống Mã nguồn mở và GPL
 GNU GPL: GNU General Public License.
 Mọi người đều có thể có source code của mã nguồn mở, chỉnh sửa, biên dịch theo ý riêng.
 Mã nguồn mở đã chỉnh sửa có thể dùng cho mục đích riêng hoặc công khai. Nếu công khai phải
cung cấp đầy đủ source code.
 Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, được phân phối theo quy định của GNU GPL