Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Quản trị học – Hoạch định

Giáo trình Quản trị học – Hoạch định

1473 Lượt xem

Giáo trình Quản trị học – Hoạch định

XemTải xuống Một trong những hình thức phân chia bộphận lâu đời nhất thường được sử dụng ởcấp thấp trong tổchức là việc nhómgộp các hoạt động theo thời gian (theo ca,
theo kíp). Hình chức phân chia này thường áp dụng ởnhững đơn vịphải hoạt động
liên tục đểkhai thác công suất máy với hiệu quảcao hơn.