Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

2133 Lượt xem

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

Xem Tải xuống Nội dung 1. Phần mở đầu 2. Khái niệm về kiến trúc và phân loại kiến trúc 3. Các đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc 4. Phương pháp luận và tư duy trong thiết kế kiến…