Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô

2126 Lượt xem

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô

Xem Tải xuống Thiết kế đường ô tô là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên ngành cầu đường bộ. Nội dung môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế tuyến đường, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực hiện vai trò của nó trong hệ thống giao thông vận tải một cách tốt nhất.