Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình môn Lý thuyết mạch

Giáo trình môn Lý thuyết mạch

3231 Lượt xem

Giáo trình môn Lý thuyết mạch

Xem Tải xuống Bốn cực không tương hỗcần có bốn phần tử đểbiểu diễn, trong đó có ít nhất một phần tử không tương hỗ. Có một loại phần tửkhông tương hỗ, tích cực đã được nhắc tới trong chương I, đó là nguồn điều khiển. Đặc trưng của nguồn điều khiển là các thông sốcủa nó chịu sự điều khiển bởi mạch ngoài Và bản thân nó cũng là một bốn cực không tương hỗ. Cụthểnó được chia thành: