Trang chủ » Tin học văn phòng » Giáo trình Microsoft Project

Giáo trình Microsoft Project

9750 Lượt xem

MicrosoftProject

Giáo Trình Microsoft ProjectChương 1: Giới thiệu về Microsoft ProjectChương 2: Làm quen với Microsoft ProjectChương 3: Các thao tác tập tin và cửa sổ làm việcChương 4: Các phương pháp lập dự ánChương 5: Thiết lập thuộc tính cho công tácChương 6: Tài nguyên của dự ánChương 7: Cửa sổ Network diagram và Resource graphicChương 8: Tài chính của dự ánChương 9: Các công cụ xử lư trong Microsoft ProjectChương 10: Các cửa sổ làm việc và quan sát khácChương 11: In ấn trong Microsoft Projectdown