Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Macromedia flash

Giáo trình Macromedia flash

1620 Lượt xem

Giáo trình Macromedia flash

XemTải xuống Mục lục
1 Tổng quan về công cụ Macromedia Flash
1.2 Khái niệm cơ bản
1.2 Sử dụng công cụ cơ bản
1.3.
2 Bài thực hành
2.1 Vẽ hình
2.2 Chuyển động và biến hình
2.3 Bài thực hành : Chuyển động gấp hình và lật hình
2.3.1 Vẽ hình ở trạng thái khi chưa bị gấp
2.3.2 Tạo đối tượng chuyển động
2.3.3 Sắp đặt các lớp
2.3.4 Xác định tâm cố định
2.3.5 Trạng thái cuối
2.3.6 Tạo chuyển động
2.3.7 Điều chỉnh kích thước theo ý muốn
2.3.8 Làm cho hình tối dần
2.4 Mô phỏng cắt giấy bằng con dao dọc giấy
2.4.1 Đầu tiên phải có một con dao dọc giấy để cắt giấy
2.4.2 Vẽ đường cắt trên tờ giấy
2.4.3 Một số thủ tục rườm rà
2.4.4 Tạo chuyển động dài ngắn của đường cắt